Huisregels

Sanitair

 • Er is een douche, toiletten, chemisch toilet en een afwasplaats aanwezig.  Het toiletgebouw wordt zo schoon mogelijk gehouden.
 • Er is toiletpapier aanwezig in het toiletgebouw
 • Buiten zijn er speciale afwasplaatsen
 • Douches kosten 50 cent per keer (+/- 3 minuten), u kunt hier muntjes van 50 cent voor gebruiken.
 • Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te geschieden in het chemische toilet naast het toiletgebouw.
 • Spoel geen doekjes, tampons en ander materiaal door het toilet, hiervoor staan er prullenbakjes.
 • Er mag niet gerookt worden in de toiletgebouwen
 • Het sanitair gebouw is geen speelplaats
 • Het sanitaire gedeelte is geen afwas- of wasplaats, buiten zijn er afwasplaatsen.

Overlast

We willen graag al onze gasten een fijne vakantie bieden. Dat betekent dat we overlast willen vermijden. Muziek, radio en tv-installaties dienen geen overlast te veroorzaken buiten eigen kampeerplaats. Gebruik van andere lawaaibronnen zoals, machines, brommers en motoren moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Van 23.00 tot 7.00 uur dient het stil te zijn op het terrein.

Afval

De containers staan naast de receptie. Wij scheiden het afval. We vragen u vriendelijk om papier/GFT/Glas te scheiden.

Het grofvuil zoals kapotte tafels, tenten, stoelen, luchtbedden etc. graag zelf afvoeren.

Huishoudelijk afval in zakken kunt u in de daarvoor bestemde container deponeren.

Auto op het terrein

 • Voor alle vervoermiddelen geldt op het terrein stapvoets rijden (5 km per uur)
 • Campinggasten mogen geen auto op hun kampeerplaats parkeren tijdens het verblijf.Dit is alleen toegestaan voor laden en lossen. Vervolgens kan de auto geparkeerd worden op de aangegeven parkeerplekken
 • (Landbouw) voertuigen dienen ten alle tijden doorgangsmogelijkheden te hebben in en uit (bedrijfs-) gebouwen en weilanden.
 • Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd autovrij gehouden te worden voor hulpdiensten.
 • Voor het behoud van (een deel van) het terrein kan het nodig zijn dat wij een toegangsverbod voor alle motorvoertuigen afkondigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij slechte weersomstandigheden.

Aansprakelijkheid

 • Kampeerboerderij Hettingais niet aansprakelijk voor vermissing,
  beschadiging, ongevallen of diefstal van uw eigendommen.
 • Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van
  Kampeerboerderij  Behandel deze eigendommen alsof het uw eigen
  spullen zijn.
 • Kampeerboerderij Hettingais niet aansprakelijk voor de directe en
  indirecte gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 • Zwemmen is op eigen risico. Kinderen (zonder diploma) zwemmen alleen onder toezicht van ouders/verzorgers.

Dieren

Ga met respect met de dieren om. Het voeren van de dieren is niet toegestaan.

Bedrijfsgebouwen

Het is verboden om zonder toestemming bedrijfsgebouwen te betreden die niet bij uw verblijf horen.

Prijs opvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij vertellen het u graag!

Voor vragen bel of laat ons u terug bellen.
0566-689239 / 06-57847937

  Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

  Mail ons